ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE  

KAJAANIN TILA-AUTOT OY

1 Rekisterinpitäjä

Kajaanin Tila-autot Oy
Syväojankatu 9 87700 Kajaani
puh. +358 50 543 432
Y-tunnus 1870475-1

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevassa asiassa

Kajaanin Tila-autot Oy
Jaana Haataja
Syväojankatu 9 87700 Kajaani
puh. 040 355 6107
matkat@ktaoy.fi

3 Rekisterin nimi

Kajaanin Tila-autot Oy  asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, tiedottaminen ja markkinointi.

Asiakkaan edun vuoksi henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tarvittaessa tietoja siirretään yhteistyökumppaneille palvelun toimivuuden varmistamiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: nimi, osoite, postitoimipaikka, puhelin ja sähköposti. Syntymäaika tarvittaessa (mm.laivavarauksissa), passinnumero (viisumiasiat)

Tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista sekä asiakkaan laskutus- ja maksutiedot.

Muiden kuin henkilöasiakkaiden osalta lisäksi:

  • Organisaation nimi
  • Laskutus- ja yhteystiedot
  • Yhteyshenkilön tai -henkilöiden yhteystiedot
  • Y-tunnus

6 Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Kajaanin Tila-autojen välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.  Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisestä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 5 vuotta.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen ja tilaukseen liittyvät tiedot tallennetaan varauksen yhteydessä varausjärjestelmäämme. Asiakas antaa varauksen yhteydessä matkustajien tiedot omalla sekä toisten matkustajien suostumuksella.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kajaanin Tila-autot Oy voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa yhteistyökumppaneille.

Yhteistyökumppaneita ovat esim. muut alihankkijat ja yhteistyökumppanit jotka varauksen järjestämiseen tarvitaan.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperimuodossa olevaa aineistoa säilytetään lukitussa tilassa jonne pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä. Digitaaliseen aineistoon pääsy vain Kajaanin Tila-autot Oy henkilökunnalla jolla on salassapitovelvollisuus. ATK-ohjelmistoihin ja varausjärjestelmiin henkilökunnalla on omat käyttäjätunnukset sekä salasanat.

10 Profilointi 

Kajaanin Tila-autot Oy ei tee asiakastietoihin liittyvää profilointia.

11 Evästeet

Sivuillamme ei käytetä evästeitä

12 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin ( tarkastusoikeus )

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

13 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojensa korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Yhteystiedot

Kajaanin Tila-autot Oy

Syväojankatu 9
87700 Kajaani

  1. 0403556107
    matkat@ktaoy.fi